ศาลจังหวัดพิจิตร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิจิตร (Phichit Provincial Court) โทรศัพท์: 056-608-865 ถึง 6 โทรสาร: 056-608-856 E-Mail: phcc@coj.go.th

นายสุภักดิ์ จันทร์พุ่ม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนาทวี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นายสมบัติ พฤติพงศภัค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่

นายสุภักดิ์  จันทร์พุ่ม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนาทวี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นายสมบัติ พฤติพงศภัค  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่


เอกสารแนบ