ศาลจังหวัดพิจิตร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิจิตร (Phichit Provincial Court) โทรศัพท์: 056-608-865 ถึง 6 โทรสาร: 056-608-856 E-Mail: phcc@coj.go.th

ศาลจังหวัดพิจิตรได้ต้อนรับด้วยความยินดียิ่งเนื่องในวาระโอกาสที่ นายสมบัติ พฤฒิพงศภัค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร และ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิจิตรฯ

ศาลจังหวัดพิจิตรได้ต้อนรับด้วยความยินดียิ่งเนื่องในวาระโอกาสที่ นายสมบัติ พฤฒิพงศภัค  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร และ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิจิตรฯ


เอกสารแนบ