ศาลจังหวัดพิจิตร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิจิตร (Phichit Provincial Court) โทรศัพท์: 056-608-865 ถึง 6 โทรสาร: 056-608-856 E-Mail: phcc@coj.go.th

ศาลจังหวัดพิจิตรและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตรร่วมกันจัดโครงการ ”ร่วมใจการไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561 “

ศาลจังหวัดพิจิตรและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตรร่วมกันจัดโครงการ ”ร่วมใจการไกล่เกลี่ย  ประจำปี  2561  “


เอกสารแนบ