ศาลจังหวัดพิจิตร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิจิตร (Phichit Provincial Court) โทรศัพท์: 056-608-865 ถึง 6 โทรสาร: 056-608-856 E-Mail: phcc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ศาลจังหวัดพิจิตร โดยมี นายจำนงค์ ไกลพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร นายสมบัติ พฤฒิพงศภัค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง ให้การต้อนรับ ณ ศาลจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และคณะฯ เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ศาลจังหวัดพิจิตร โดยมี นายจำนงค์ ไกลพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร นายสมบัติ พฤฒิพงศภัค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง ให้การต้อนรับ ณ ศาลจังหวัดพิจิตร


เอกสารแนบ