ศาลจังหวัดพิจิตร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิจิตร (Phichit Provincial Court) โทรศัพท์: 056-608-865 ถึง 6 โทรสาร: 056-608-856 E-Mail: phcc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา นายจำนงค์ ไกลพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกและเพื่อให้คู่ความได้มีโอกาสเลือกใช้ควบคู่ไปกับการพิจารณาคดีของศาลในการยุติคดีหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณอาคารศาลจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา นายจำนงค์ ไกลพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและส่งเสริมเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกและเพื่อให้คู่ความได้มีโอกาสเลือกใช้ควบคู่ไปกับการพิจารณาคดีของศาลในการยุติคดีหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณอาคารศาลจังหวัดพิจิตร


เอกสารแนบ