ศาลจังหวัดพิจิตร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิจิตร (Phichit Provincial Court) โทรศัพท์: 056-608-865 ถึง 6 โทรสาร: 056-608-856 E-Mail: phcc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น. ศาลจังหวัดพิจิตรได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในศาลจังหวัดพิจิตร โดยจัดให้มีกิจกรรมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนกรกฎาคม ของบุคลากรศาลจังหวัดพิจิตร โดย นายจำนงค์ ไกลพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวอวยพร วันคล้ายวันเกิดแก่ข้าราชการตุลาการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพิจิตรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น. ศาลจังหวัดพิจิตรได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในศาลจังหวัดพิจิตร โดยจัดให้มีกิจกรรมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนกรกฎาคม ของบุคลากรศาลจังหวัดพิจิตร โดย นายจำนงค์ ไกลพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวอวยพร วันคล้ายวันเกิดแก่ข้าราชการตุลาการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพิจิตรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลจังหวัดพิจิตร


เอกสารแนบ