ศาลจังหวัดพิจิตร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิจิตร (Phichit Provincial Court) โทรศัพท์: 056-608-865 ถึง 6 โทรสาร: 056-608-856 E-Mail: phcc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายจำนงค์ ไกลพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน) ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายจำนงค์ ไกลพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน) ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร


เอกสารแนบ