ศาลจังหวัดพิจิตร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิจิตร (Phichit Provincial Court) โทรศัพท์: 056-608-865 ถึง 6 โทรสาร: 056-608-856 E-Mail: phcc@coj.go.th

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายจำนงค์ ไกลพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมปล่อยปลา ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายจำนงค์ ไกลพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมปล่อยปลา ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร


เอกสารแนบ