ศาลจังหวัดพิจิตร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิจิตร (Phichit Provincial Court) โทรศัพท์: 056-608-865 ถึง 6 โทรสาร: 056-608-856 E-Mail: phcc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 นาฬิกา นายจำนงค์ ไกลพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น 2 วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 นาฬิกา นายจำนงค์ ไกลพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น 2 วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร


เอกสารแนบ