ศาลจังหวัดพิจิตร


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิจิตร (Phichit Provincial Court) โทรศัพท์: 056-608-865 ถึง 6 โทรสาร: 056-608-856 E-Mail: phcc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา นายจำนงค์ ไกลพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์รณรงค์การปลูกดาวเรืองเพื่อให้ออกดอกและบานสะพรั่งในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา นายจำนงค์ ไกลพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์รณรงค์การปลูกดาวเรืองเพื่อให้ออกดอกและบานสะพรั่งในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร


เอกสารแนบ