ศาลจังหวัดพิจิตร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิจิตร (Phichit Provincial Court) โทรศัพท์: 056-608-865 ถึง 6 โทรสาร: 056-608-856 E-Mail: phcc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 13
พ730/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:00
พ731/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:00
พ733/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 08:30
พ734/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 08:30
พ746/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:00
พ747/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:00
พ748/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:00
พ749/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:00
พ750/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:00
พ780/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
พ781/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
พ782/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13:30
พ791/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00