ศาลจังหวัดพิจิตร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิจิตร (Phichit Provincial Court) โทรศัพท์: 056-608-865 ถึง 6 โทรสาร: 056-608-856 E-Mail: phcc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 49
ผบ3251/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ368/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 16.30 น.
ผบ369/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 16.30 น.
ผบ4412/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ4741/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ88/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 16.30 น.
ผบ89/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 16.30 น.
ผบ90/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 16.30 น.
ผบ91/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 16.30 น.
ผบ92/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 16.30 น.
ผบ93/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 16.30 น.
ผบ94/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 16.30 น.
ผบ95/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 16.30 น.
ผบ96/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 16.30 น.
ผบ97/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 16.30 น.
พ247/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ249/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.00 น.
พ253/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
พ261/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.00 น.
พ264/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 8.30 น.
พ265/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 8.30 น.
พ266/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 8.30 น.
พ267/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 8.30 น.
พ268/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.00 น.
พ269/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.00 น.
พ270/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.00 น.
พ272/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.00 น.
พ273/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.00 น.
พ274/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.00 น.
พ275/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.00 น.
พ276/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 13.30 น.
พ278/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
พ281/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 8.30 น.
พ282/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 8.30 น.
พ283/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 8.30 น.
พ320/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ321/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ89/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ1135/61
สอบคำให้การฯ
เวลา 9.00 น.
อ1136/61
สอบคำให้การฯ
เวลา 9.00 น.
อ1137/61
สอบคำให้การฯ
เวลา 9.00 น.
อ2243/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
อ2524/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ2572/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ2773/60
สืบพยานโจทก์+จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ429/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ471/61
นัดสอบถามฯ
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ501/61
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ525/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 10