ศาลจังหวัดพิจิตร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิจิตร (Phichit Provincial Court) โทรศัพท์: 056-608-865 ถึง 6 โทรสาร: 056-608-856 E-Mail: phcc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 34
ฉ7/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.16
ผบ1313/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ1314/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ1316/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ1317/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ1318/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ1319/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ1320/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ1321/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ1322/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ1323/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ1324/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ1896/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ4446/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.16
ผบ5371/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
พ127/61
สืบพยานทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
พ290/61
ชี้นัดพร้อมสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ444/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
พ470/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
พ489/61
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ765/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ985/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
มร6/61
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ1148/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 10
อ1236/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
อ1299/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ1370/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 13.30 น.
อ1393/61
สอบคำให้การฯ
เวลา 9.00 น.
อ1418/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ2487/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ329/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ330/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ485/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ689/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.