ศาลจังหวัดพิจิตร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดพิจิตร (Phichit Provincial Court) โทรศัพท์: 056-608-865 ถึง 6 โทรสาร: 056-608-856 E-Mail: phcc@coj.go.th


ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด
คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ ผู้ประนีประนอมฯ ทนายความและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร นายจำนงค์ ไกลพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสระบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร โดยมี นายสมบัติ พฤฒิพงศภัค ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ศาลจังหวัดพิจิตร

41


อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ